สร้อยข้อมือมงคลเจ้าแม่กวนอิม อัญมณี Carmine Quartz - The Guan Yin Series

บวงสรวงปลุกเสก ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (紅磡觀音廟)
2,650.00 ฿

  • เสริมเสน่ห์น่าค้นหา นำพาความสุข รักษาความสัมพันธ์
  • เจ้าแม่กวนอิม: พระผู้ทรงเปี่ยมด้วยความรักและความเมตตาต่อสรรพสัตว์ ทรงเป็นสัญลักษณ์แห่งความเมตตามหาการุณย์ โปรดสัตว์โลกให้หลุดพ้นจากห้วงทุกข์ทั้งปวง
  • Carmine Quartz: นำพาความสุขความสมหวังให้กับผู้สวมใส่ เสริมเสน่ห์น่าค้นหา อีกทั้งยังรักษาความสัมพันธ์ที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ความรักของคุณได้เบ่งบานต่อเนื่องอย่างไม่ติดขัด
  • ผ่านพิธีบวงสรวงปลุกเสกสร้อยมงคล ณ วัดเจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ (紅磡觀音廟)

    หนึ่งในวัดที่เก่าแก่และโด่งดังที่สุดในเกาะฮ่องกง

  • เมื่อผู้สักการะบูชาได้รับวัตถุมงคลที่เป็นตัวแทนขององค์เจ้าแม่แล้ว ให้เรียกองค์เจ้าแม่กวนอิมทันทีในวันที่ได้รับว่า “เจ้าแม่กวนอิมชีฟก เฉง เฉง เฉง”
  • มาพร้อมกล่อง บทสวด และวิธีบูชา
  • หินธรรมชาติผ่านการตรวจแลปและล้างพลังลบ