เปิดจองบูชา ๔ มหาเทพฮินดู

"การสวดบูชามหาเทพฮินดูสามารถทำได้ทุกวัน ขอพรได้อย่างไม่จำกัด โดยขอในสิ่งที่ดี ๆ และประพฤติตนดี พระองค์จึงจะบันดาลพรให้ประสบผลสำเร็จทุกประการ"
• มั่งคั่งด้วยเสน่ห์และบารมี •
• สำเร็จสมดั่งปรารถนา •
• ค้าขายธุรกิจรุ่งเรือง •
• ปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย •

สั่งจองบูชาผ่าน Marketplace

เจ้าของธุรกิจ • วัยทำงาน • คนสร้างตัว • คนโสด • คนมีคู่

ทำไมจึงควรบูชาเทพฮินดู ?

หนุนดวงชีวิตรอบด้าน
งาน เงิน ความรัก ความสุข พลิกความเป็นอยู่เจริญก้าวหน้าไร้ลิมิต

บูชาได้ทุกวัน ขอพรได้ไม่จำกัด
ในสิ่งที่ดี และประพฤติตนดี องค์มหาเทพจะดลบันดาลให้สำเร็จอย่างรวดเร็วทุกประการ

สั่งจองบูชาผ่าน Marketplace

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่รวมองค์เทพและเทพฮินดูไว้อย่างครบถ้วน

ผ่านพิธีเบิกเนตรอย่างถูกต้อง ณ เทพศรียันตราเทวาลัย

โดย โหราจารย์ กษิดิศ เทพศรียันตรา ผู้ทำพิธี
เพื่อความเป็นสิริมงคล ความมั่งคั่ง และความเจริญรุ่งเรือง

“พิพิธภัณฑ์เทพศรียันตราเทวาลัย” ซึ่งมาจากภาษาธิเบต แปลว่า “ศูนย์รวมพลังแห่งเทพทั้งหลายในเทวะภูมิ” โดยเทพจะมารวมกันอยู่ ณ ที่อันเป็นมงคลแห่งนี้

สั่งจองบูชาผ่าน Marketplace

คำถามที่พบบ่อย

นับถือพุทธ บูชาเทพฮินดูได้ไหม?

• ศานาพุทธไม่ได้ห้ามนับถือศาสนาอื่น

• พิธีของพราหมณ์ - ฮินดู สอดแทรกในชีวิตประจำวันของทุกคน

• เทพหลายองค์ที่ไทยนับถือ มาจากฮินดู เช่น ท้าวเวสสุวรรณ และ พญานาค

สายมูมือใหม่ ควรบูชาเทพองค์ไหนก่อน?

• ควรเริ่มบูชาจากองค์พระพิฆเนศก่อน

เพราะชาวฮินดูเชื่อว่า พระพิฆเนศเป็นเทพ

ที่อยู่เหนืออุปสรรคทั้งปวง ไม่ว่าจะทำสิ่งใด

ควรบูชาพระพิฆเนศก่อนเพื่อความสำเร็จ

• หากลูกค้าต้องการบูชาเทพอื่น

แนะนำให้สวดบทบูชาพระพิฆเนศก่อนได้

หรือบูชาพระพิฆเนศคู่กับเทพองค์อื่น

บูชาเทพฮินดู คู่กันได้ไหม?

ได้ กรุณาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการบูชาเป็นคู่กับทีมงาน Stone Master แอดไลน์ LINE OA: @harmenstone

เทพฮินดู ใส่คู่กับท้าวเวสสุวรรณได้ไหม?

• ท้าวเวสสุวรรณ นับเป็นหนึ่งในเทพฮินดู เป็นผู้ศรัทธาในพระพรหมและพระศิวะ และท้าวเวสสุวรรณยังเป็นผู้ได้รับพรจากพระพรหมให้เป็นอมตะ และเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาล

• ดังนั้น การบูชาท้าวเวสสุวรรณคู่กับมหาเทพฮินดู จะช่วยบันดาลพรให้แข็งแรง มีชีวิตยืนยาว มั่งคั่งในทรัพย์สมบัติ

• แนะนำให้สวดบูชาเทพฮินดูก่อน แล้วตามด้วยบูชาท้าวเวสสุวรรณ

เทพฮินดู ใส่คู่กับพญานาค บ่วงนาคบาศได้ไหม?

• พญานาค “นาคเป็นภาษาฮินดู แปลว่างู” (คนไทยมาเติมคำว่า "พญา" แปลว่าใหญ่)

• ตามตำนานของอินเดียเชื่อว่างูมีความเชื่อมโยงอย่างแน่นแฟ้นกับศาสนาฮินดู มีการกล่าวถึงในเทพนิยายฮินดูหลายเรื่องที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างงูกับเทพเจ้าองค์สำคัญ

เช่น พระกฤษณะ พระศิวะ และพระวิษณุ

• เทศกาล “นาคาปัญจามี” (Naga Panchami) เทศกาลบูชาเทพเจ้างู

• เป็นเทศกาลของชาวฮินดูที่มีการเฉลิมฉลองกันทั่วประเทศอินเดียและเนปาล

• “งู” จะไม่ทำร้ายผู้บริสุทธิ์ โดยเฉพาะผู้ที่นับถือพระศิวะและพระพิฆเนศ

เทพฮินดู ใส่คู่กับเทพจีนได้ไหม?

• ขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคล หากนับถือเทพองค์ใดเป็นพิเศษ ให้ยึดการบูชาเทพองค์นั้นเป็นหลักก่อน แล้วค่อยสวดบทบูชาเทพองค์อื่น

• เสริมเสน่ห์เมตตา : พระแม่อุมา และ เจ้าแม่กวนอิม

• เสริมทรัพย์ บันดาลโชคลาภ ธุรกิจรุ่งเรือง : พระพิฆเนศ และ ปี่เซี่ยะ

• ปัดเป่าอุปสรรค กักเก็บทรัพย์ : พระศิวะ และ ปี่เซี่ยะ

Our Stores

M Flr., Siam Center

เปิดบริการทุกวัน: 10.00 - 22.00 น.
โทร : 097-417-8989

1st Flr., Iconsiam

เปิดบริการทุกวัน: 10.00 - 22.00 น.
โทร : 097-368-8989