The God of Wealth 2023 Series

คนพุทธนับถือเทพจีนได้ไหม?

ชาวจีนขึ้นชื่อว่ามีความสามารถในการค้าขายและการลงทุนมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมจีนมาอย่างยาวนาน

หากคนไทยชาวพุทธจะศรัทธาเทพเจ้าจีนในคุณธรรมขององค์เทพ ที่สามารถศึกษาได้จากตำนานของเทพองค์นั้น ๆ แล้วนำมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดี

นี่คือเหตุผลที่ชาวไทยพุทธก็สามารถบูชาเทพเจ้าจีนได้

CAI SHEN (财神)

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยประจำวัน (วันทั่วไป)

ท่านที่เกิดปีฉลู มะโรง มะแม จอ สวดว่า
"โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ"

ท่านที่เกิดปีขาล เถาะ สวดว่า
"โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลน ไนเยน สวาหะ"

ท่านที่เกิดปี มะเส็ง มะเมีย สวดว่า
“โอม ชัมภาลา จาเลนไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะภารา สวาหะ”

ท่านที่เกิดปี วอก ระกา  สวดว่า
“โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ”

ท่านที่เกิดปี กุน ชวด สวดว่า
“โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะระมิ สวาหา”

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ในวันตรุษจีน

ตั้งนะโม 3 จบ 

แล้วกล่าวว่า "โอม ชัมภาลา จาเลนไน เยโซฮา" 

(สวด 3 จบ 9 จบ หรือ 12 จบ หรือ 13 จบก็ได้)

*** ข้อสำคัญ ผู้ที่เกิดในปีชงไม่ควรเป็นผู้นำไหว้ หรือไม่ควรไหว้เป็นคนแรก

PIXIU - 貔貅

การบูชาเทพเจ้าปี่เซียะด้วยตนเอง

วิธีเบิกเนตรปีเซียะ

นำสร้อยข้อมือหินปีเชียะแช่น้ำเกลือให้ท่วมตัวทิ้งไว้ 30 นาที นำขึ้นมา ใช้ผ้าสะอาดเช็ดดวงตาโดยให้ท่านมองเห็นเราเป็นคนแรก พร้อมอธิษฐานให้ท่านช่วยเหลือเราด้านทรัพย์สินเงินทองหรือด้านที่ติดขัด

บทสวดบูชามงคลสิริ เทพเจ้าปี่เซียะ

(เซียว ไจ กิ๊ด เซี้ยง สิ่น จิ่ว)

นำ มอ ซำ หมุ่น ตอ มู ทอ นัม . ออ ปอ ลา ตี. ฮอ ตอ เซ .

ซอ นอ นัม . ตัน จิต ถ่อ . งัน . เค เค . เข่ เฮง เข่ เฮง . ฮง ฮง .

หยิบ วาว ลา . หยิบ วาว ลา . ปอ ลา หยิบ วาว ลา .

ปอ ลา หยิบ วาว ลา. ตี สิด จา. ตี สิด จา. สิด จี่ ลิ่. สิด จี่ ลี.

ซอ ปอ จา . ซอ ปอ จา . ซิน ตี เกีย. สิด ลี่ อี. ซอ วาว ฮอ.