๔ มหาเทพบันดาลชัย

เทพฮินดู คือ “วิถีชีวิต”

นี่คือเหตุผลที่ชาวไทยพุทธก็สามารถบูชาองค์เทพฮินดูได้

ก่อนสวดบูชาเทพฮินดูองค์ใด ต้องสวดบทพระพิฆเนศก่อนเสมอ

เนื่องจากพระพิฆเนศ ได้รับพรจากทวยเทพนับแต่วันที่ได้รับการต่อเศียรของช้าง พรที่ว่านี้คือพรจาก พระพรหม และ พระวิษณุ ว่าพระพิฆเนศจะเป็น 'เทพองค์แรก' สำหรับการสวดบูชา เมื่อมีการจัดพิธีกรรมบูชาเทพขึ้น ณ ที่ใดก็ตาม สถานที่แห่งนั้นจะต้องขออนุญาตหรือทำการอัญเชิญพระพิฆเนศมาเป็นเทพองค์แรกก่อนเสมอ

เปรียบเสมือนการตั้งนะโม 3 จบในศาสนาพุทธ

SHIVA

บทสวดบูชาพระศิวะ

บทสวดพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3 จบ)

บทสวดพระศิวะ

“โอม นะมัส ศิวายะ” (3 จบ)

ต่อด้วยกล่าวบทสรรเสริญ

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม 

สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม 

สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท 

ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ 

เมื่อสวดคาถาบูชาพระศิวะเรียบร้อย ให้ขอพรในสิ่งที่ปรารถนา

PARVATI

บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี

บทสวดพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3 จบ)

บทสวดพระแม่อุมาเทวี

โอม เจ มาตา ดี

โอม ชยะ มาตา ดี

โอม ไชย มาตา ดี

โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา

โอม ไจ มาตา ปารวตี

โอม มหาอุมาเทวี นมัส

โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา

โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ 

สามารถสวดบูชาขอพรได้ทุกวันอย่างไม่จำกัด
สำหรับในการขอพรด้านความรักและการงานหลังจากสวดบูชาและถวายของแล้ว ให้ขอพรจากพระแม่อุมาเทวี โดยการบอก ชื่อ-นามสกุลตัวเอง และบอกสิ่งที่ต้องการจะขอ

GANESHA

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

(ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค และมีทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา)

หลังจากนั้นสามารถอธิษฐานขอพร เสร็จเรียบร้อยแล้วกล่าวคำว่า 

“โอม ศานติ” (3 ครั้ง) เป็นอันเสร็จพิธี

เพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถสวดบูชาได้ทุกวัน และสามารถขอพรได้อย่างไม่จำกัด

โดยมีหลักการที่ว่าควรเริ่มต้นบูชาพระพิฆเนศใน “วันอังคาร” และ “วันพฤหัสบดี” เพื่อถวายตัวเป็นผู้ศรัทธาหรือลูกศิษย์ของพระพิฆเนศ จากนั้นวันต่อ ๆ ไป ให้สักการะตามปกติวันไหนก็ได้ เพราะล้วนเป็นฤกษ์มงคลทั้งนั้น

VISHNU

บทสวดบูชาพระวิษณุ

บทสวดพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3 จบ)

บทสวดพระวิษณุ

โอม ศานตะการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัม สุเรศัม

วิศวาธารัม คะคะนะสัมทะริศัม เมฆะวะระณัม ศุภางคัม

ลักษมีกานธัม กามะละนะยะนัม โยคิภี ธยานะกัมยัม

วันเทวิษณุม ภะวะภะยาหะรัม สะระวะ โลกัย กะนาทัมฯ (1 จบ)

การสวดบูชาพระวิษณุต้องตั้งจิตแน่วแน่ ไม่ควรคิดถึงสิ่งใดทั้งสิ้น
มุ่งจิตอยู่ที่บทสวดเท่านั้น