เทพเจ้าปี่เซียะมงคล

The Mongkol Pixiu Series

เปิดบารมีรับมหาโชคลาภ พลิกชะตาแก้ชง รับปีเสือใหญ่ ๒๕๖๕สักการะบูชาองค์ปี่เซียะมงคลจากวัดทิพยวารีวิหาร กัมโล่วยี่ หนึ่งในวัดจีนที่ขลังและเก่าแก่ที่สุดในไทย

Blessed FromKam Lou Yi 

พิธีบวงสรวงปลุกเสกจากวัดกัมโล่วยี่

ชาร์มเงินแท้องค์เทพปี่เซียะมงคลของ Harmenstone ได้ผ่านพิธีการปลุกเสกเสริมความสิริมงคล จากวัดทิพยวารีวิหาร หรือวัด กัมโล่วยี่ วัดพี่น้องของวัดมังกรกมลาวาส หรือวัด เล่งเน่ยยี่


 เพื่อขอพรศักดิ์สิทธิ์ให้ผู้สักการะบูชา เปิดบารมีรับโชคลาภ รับความสำเร็จในหน้าที่การงาน และในชีวิตตลอดไป

Powerful Gemstones

ดีไซน์มาพร้อมอัญมณีธรรมชาติมงคล

เสริมความมงคลด้วยอัญมณีทรงพลังจากธรรมชาติหลากหลายชนิด ที่จะช่วยมอบพลังชีวิตในแต่ละด้าน ทั้งความรัก โชคลาภ การงาน ปกป้องคุ้มครอง และความสำเร็จ

God of Wealth

ทำไมควรบูชา “เทพเจ้าปี่เซียะมงคล”

การสักการะบูชาองค์ปี่เซียะนอกจากจะช่วยนำพาโชคลาภ ทรัพย์สมบัติ ให้กับผู้สวมใส่แล้ว ยังส่งเสริมด้านอำนาจ บารมี ความเคารพนับถือ และการเจรจาให้กับผู้สวมใส่อีกด้วย


องค์ปี่เซียะจึงเหมาะกับทุกคนทุกอาชีพ โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้การเจรจา หรือการทำงานกับบุคคลอื่น

Unlimited Luck With You

วิธีบูชา “เทพเจ้าปี่เซียะมงคล”

การบูชาองค์ปี่เซียะด้วยตนเอง สามารถทำ “พิธีเบิกเนตร” โดยการนำองค์ปี่เซียะไปแช่น้ำเกลือเป็นเวลา 30 นาที จากนั้นนำองค์ปี่เซียะขึ้นจากน้ำ เช็ดด้วยผ้าสะอาด และรอบ ๆ ดวงตา โดยให้องค์ปี่เซียะลืมตาขึ้นมามองเห็นเราเป็นคนแรก


พร้อมอธิษฐานให้ท่านช่วยเหลือด้านโชคลาภ เงินทอง หรือด้านเฉพาะเจาะจงที่ผู้สักการะบูชาต้องการ

เปิดจำหน่ายจำนวนจำกัด ทาง Lazmall และ Shopee Mall

ช่องทางออนไลน์และหน้าร้านทุกสาขา