คาถาบูชามหาเทพทั้ง 12

ให้ผู้บูชาบังเกิดความเป็นสิริมงคลยิ่ง ๆ ขึ้นไป

garuda

คาถาบูชาสวดอัญเชิญสรรเสริญองค์พญาครุฑ สวดเสริมบารมีและความรุ่งเรือง

ท่องนะโม 3 จบ

คะรุปิจะ กิติมันตัง มะ อะ อุโอมพญาครุฑ รุจ รุจ แล้วรวยนะได้เงิน นะได้ทอง นะเจริญนะมั่นคง นะได้ทรัพย์ นะเมตตาอิติปิโสภะคะวาพระพุทธเจ้าสั่งมา พญาครุฑล้างอาถรรพณ์อิติคงเนื้อ อิติคงหนังพญาครุฑยันติ อภิปูยาจามิ

พญาครุฑจะผุด มนุษย์จะเกิด พุทธังแคล้วคลาด ธัมมังแคล้วคลาด สังฆังแคล้วคลาด องค์พระพุทธเจ้าย่างบาท นะปัจจะโยโหนตุ

บทสวดบูชาพญาครุฑ ฉบับย่อ เพื่อปัดเป่าภยันตราย

โอมพญาครุฑจะเห็นผลหลีกไปให้พ้น
พญาหนจะเดินทาง เคาะงอ เคาะงอ
โอม คะรุทา โอม คะรุทา โอม คะรุทา
ครุฑโธ ครุฑธา ปฏิเสวามิ
(สวด 3 จบ)

vessavana

คาถาบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณ

นะโมตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ (3 จบ)

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ

มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ

ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต

เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ 

แนะนำให้สวดบูชาองค์ท้าวเวสสุวรรณเป็นประจำทุกวัน เพื่อความเป็นสิริมงคล เจริญลาภยศ ดึงดูดทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนา ปกป้องคุ้มครองภัย และขจัดอุปสรรคทั้งปวง

naga

คาถาบูชาพญาศรีสัตตนาคราช

*นะโม 3 จบ*
กาเยนะ วาจายะ เจตะสา วา, อิมัง สิริสัตตะนาคะ ราชัง
อะหัง วันทามิ สัพพะทา สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม.

samsara

คาถาบูชาบ่วงนาคบาศ

ใช้สำหรับเสี่ยงโชค: โอม เอ หิ พญานาคะสุปัณณานัง สิทธิชะนาจิตตัง อุ มะอะ โชคลาภจงบังเกิด

ใช้สำหรับค้าขาย มหาเสน่ห์: เอหิ พญานาคะสุปัณณานัง พุทโธภะคะวา พุทธังสิทธิชะนาจิตตัง ธัมมังสิทธิชะนาจิตตัง สังฆังสิทธิชะนาจิตตัง อิติปิโสภะคะวา พุทธมัดใจ โมเรียกมา บ่วงทัพพะนาคา เยติ โอมประสิทธิเม

ใช้สำหรับกันภูติกันภัย: เอ หิ พญานาคะสุปัณณานัง สิทธิชะนาจิตตัง อิติปิโส ภะคะวา พุทธังปิด ธัมมังปิด สังฆังปิด มะอุอะ

สามารถสวดบูชาได้ทุกวันอย่างไม่จำกัด เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคล เรียกทรัพย์ เพิ่มพูนโชคลาภและด้านต่าง ๆ 

ชาวพุทธสามารถบูชาเทพฮินดูได้หรือไม่?

เทพฮินดู คือ “วิถีชีวิต”

นี่คือเหตุผลที่ชาวไทยพุทธก็สามารถบูชาองค์เทพฮินดูได้

ก่อนสวดบูชาเทพฮินดูองค์ใด ต้องสวดบทพระพิฆเนศก่อนเสมอ

เนื่องจากพระพิฆเนศ ได้รับพรจากทวยเทพนับแต่วันที่ได้รับการต่อเศียรของช้าง พรที่ว่านี้คือพรจาก พระพรหม และ พระวิษณุ ว่าพระพิฆเนศจะเป็น 'เทพองค์แรก' สำหรับการสวดบูชา เมื่อมีการจัดพิธีกรรมบูชาเทพขึ้น ณ ที่ใดก็ตาม สถานที่แห่งนั้นจะต้องขออนุญาตหรือทำการอัญเชิญพระพิฆเนศมาเป็นเทพองค์แรกก่อนเสมอ

เปรียบเสมือนการตั้งนะโม 3 จบในศาสนาพุทธ

GANESHA

บทสวดบูชาพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา

(ขอความสำเร็จในด้านต่างๆ มีโชค และมีทรัพย์เงินทอง สมความปรารถนา)

หลังจากนั้นสามารถอธิษฐานขอพร เสร็จเรียบร้อยแล้วกล่าวคำว่า 

“โอม ศานติ” (3 ครั้ง) เป็นอันเสร็จพิธี

เพื่อความเป็นสิริมงคล สามารถสวดบูชาได้ทุกวัน และสามารถขอพรได้อย่างไม่จำกัด

โดยมีหลักการที่ว่าควรเริ่มต้นบูชาพระพิฆเนศใน “วันอังคาร” และ “วันพฤหัสบดี” เพื่อถวายตัวเป็นผู้ศรัทธาหรือลูกศิษย์ของพระพิฆเนศ จากนั้นวันต่อ ๆ ไป ให้สักการะตามปกติวันไหนก็ได้ เพราะล้วนเป็นฤกษ์มงคลทั้งนั้น

VISHNU

บทสวดบูชาพระวิษณุ

ข้อควรจำ: ก่อนการสวดบูชาพรพระวิษณุ จะต้องสวดบทพระพิฆเนศก่อนเสมอ

บทสวดพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3 จบ)

บทสวดพระวิษณุ

โอม ศานตะการัม ภุชะคะศะยะนัม ปัทมะนาภัม สุเรศัม

วิศวาธารัม คะคะนะสัมทะริศัม เมฆะวะระณัม ศุภางคัม

ลักษมีกานธัม กามะละนะยะนัม โยคิภี ธยานะกัมยัม

วันเทวิษณุม ภะวะภะยาหะรัม สะระวะ โลกัย กะนาทัมฯ (1 จบ)

การสวดบูชาพระวิษณุต้องตั้งจิตแน่วแน่ ไม่ควรคิดถึงสิ่งใดทั้งสิ้น มุ่งจิตอยู่ที่บทสวดเท่านั้น

SHIVA

บทสวดบูชาพระศิวะ

ข้อควรจำ: ก่อนการสวดบูชาพรพระศิวะ จะต้องสวดบทพระพิฆเนศก่อนเสมอ

บทสวดพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3 จบ)

บทสวดพระศิวะ

“โอม นะมัส ศิวายะ” (3 จบ)

ต่อด้วยกล่าวบทสรรเสริญ

โอม กระปูระเคารัม กรุณาวะตารัม 

สัมสาระสารัม ภุชะเคน ทระหารัม 

สะทาวะสันตัม หะริทะยาระวินเท 

ภะวัมภะวาณิ สะหิตัม นะมามิ 

เมื่อสวดคาถาบูชาพระศิวะเรียบร้อย ให้ขอพรในสิ่งที่ปรารถนา

PARVATI

บทสวดบูชาพระแม่อุมาเทวี

ข้อควรจำ: ก่อนการสวดบูชาพรพระแม่อุมาเทวี จะต้องสวดบทพระพิฆเนศก่อนเสมอ

บทสวดพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3 จบ)

บทสวดพระแม่อุมาเทวี

โอม เจ มาตา ดี

โอม ชยะ มาตา ดี

โอม ไชย มาตา ดี

โอม ชยะ ศรี ปารวตี มาตา

โอม ไจ มาตา ปารวตี

โอม มหาอุมาเทวี นมัส

โอม มหาศักติ ปารวตี มาตา

โอม ศรี มหาอุมาเทวี นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา เจ นะมะฮา

โอม ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ทุติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ

ตะติยัมปิ ตัสสะ ปารวตี กาลี ทุรคา ปิยัง มะมะ 

สามารถสวดบูชาขอพรได้ทุกวันอย่างไม่จำกัด
สำหรับในการขอพรด้านความรักและการงานหลังจากสวดบูชาและถวายของแล้ว ให้ขอพรจากพระแม่อุมาเทวี โดยการบอก ชื่อ-นามสกุลตัวเอง และบอกสิ่งที่ต้องการจะขอ

lakshmi

คาถาบูชาพระแม่ลักษมี

ข้อควรจำ: ก่อนการสวดบูชาพรพระแม่ลักษมี จะต้องสวดบทพระพิฆเนศก่อนเสมอ

บทสวดพระพิฆเนศ

โอม ศรี คเณศายะ นะมะฮา (3 จบ)

บทสวดพระแม่ลักษมี

โอม ศรี มหาลักษมี เจ นะมะฮา (๑ จบ)

สามารถสวดบูชาขอพรได้ทุกวันอย่างไม่จำกัด สำหรับในการขอพรด้านความรัก มีเคล็ดลับในการขอพรให้สำเร็จคือระบุชื่อ-นามสกุลของตนเองและบอกในสิ่งที่ต้องการจะขอ

คนพุทธนับถือเทพจีนได้ไหม?

ชาวจีนขึ้นชื่อว่ามีความสามารถในการค้าขายและการลงทุนมาตั้งแต่สมัยโบราณ และมีความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้าที่อยู่คู่กับวัฒนธรรมจีนมาอย่างยาวนาน

หากคนไทยชาวพุทธจะศรัทธาเทพเจ้าจีนในคุณธรรมขององค์เทพ ที่สามารถศึกษาได้จากตำนานของเทพองค์นั้น ๆ แล้วนำมาปฏิบัติจนเกิดประโยชน์แก่ตนเองและสังคม ก็ย่อมเป็นเรื่องที่ดี

นี่คือเหตุผลที่ชาวไทยพุทธก็สามารถบูชาเทพเจ้าจีนได้

เจ้าแม่กวนอิม (觀音)

บทสวดบูชาองค์เจ้าแม่กวนอิม

นำโมไต๋ชื้อ ไต๋ปุย กิวโคว่ กิวหลั่ง กวงไต๋เล่งก้ำ กวงสี่อิมผู่สัก (ท่อง 3 จบ กราบ 3 ครั้ง)

นำโมฮุก นำโมหวบ นำโมเจ็ง นำโมกิวโคว่ กิวหลั่ง กวงสี่อิมผู่สัก ทั่งจี้โต

โอม เกียล้อฮวดโต เกียล้อฮวดโต เกียออฮวดโต ล้อเกียฮวดโต ล้อเกียฮวดโต

ซาผ่อออ เทียงล้อซิ้ง ตี่ล้อซิ้ง นั้งลี่หลั่ง หลั่งลี่ซิ้ง เจ็กเฉียก ใจ เอียงห่วยอุ่ยติ้ง

นำโมม่อออปวกเยี่ยปอล้อบิ๊ก

ตามด้วย

“กวนอิมชีฟก ข้าพเจ้าชื่อ นามสกุล ขอบารมีพระแม่กวนอิมช่วยข้าพเจ้าให้ประสบความสำเร็จด้าน….. โต้เจ่ชีฟก”

หากผู้เลื่อมใสบูชามีอุปสรรคภาระติดขัด ที่ต้องการให้องค์เจ้าแม่กวนอิมโปรดช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ผู้บูชาสามารถทำการบนขอกับองค์เจ้าแม่กวนอิมได้โดยตรง ตั้งจิตอธิษฐานขอพรอย่างแน่วแน่ และบำเพ็ญเพียรโดยการทานมังสวิรัติ โดยกำหนดเวลาการบนได้ องค์เจ้าแม่กวนอิมก็จะทรงเมตตาช่วยเหลือให้สัมฤทธิ์ผลตามที่ขอได้ 

“จากนี้เป็นต้นไป ข้าพเจ้าจะขอไม่ทานเนื้อสัตว์ เป็นเวลา….”

แนะนำให้สวดบูชาทุกวันวันละครั้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล

PIXIU - 貔貅

การบูชาเทพเจ้าปี่เซียะด้วยตนเอง

วิธีเบิกเนตรปีเซียะ

นำสร้อยข้อมือหินปีเชียะแช่น้ำเกลือให้ท่วมตัวทิ้งไว้ 30 นาที นำขึ้นมา ใช้ผ้าสะอาดเช็ดดวงตาโดยให้ท่านมองเห็นเราเป็นคนแรก พร้อมอธิษฐานให้ท่านช่วยเหลือเราด้านทรัพย์สินเงินทองหรือด้านที่ติดขัด

บทสวดบูชามงคลสิริ เทพเจ้าปี่เซียะ

(เซียว ไจ กิ๊ด เซี้ยง สิ่น จิ่ว)

นำ มอ ซำ หมุ่น ตอ มู ทอ นัม . ออ ปอ ลา ตี. ฮอ ตอ เซ .

ซอ นอ นัม . ตัน จิต ถ่อ . งัน . เค เค . เข่ เฮง เข่ เฮง . ฮง ฮง .

หยิบ วาว ลา . หยิบ วาว ลา . ปอ ลา หยิบ วาว ลา .

ปอ ลา หยิบ วาว ลา. ตี สิด จา. ตี สิด จา. สิด จี่ ลิ่. สิด จี่ ลี.

ซอ ปอ จา . ซอ ปอ จา . ซิน ตี เกีย. สิด ลี่ อี. ซอ วาว ฮอ.

CAI SHEN (财神)

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ยประจำวัน (วันทั่วไป)

ท่านที่เกิดปีฉลู มะโรง มะแม จอ สวดว่า
"โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ"

ท่านที่เกิดปีขาล เถาะ สวดว่า
"โอม อา ฮูโฮฮัม กษะสะ โอม ชัมภาลา ลาจาเลน ไนเยน สวาหะ"

ท่านที่เกิดปี มะเส็ง มะเมีย สวดว่า
“โอม ชัมภาลา จาเลนไนเยน ธะนัม เมธิ หะรี ทากินี ชัมภาลา สะมะภารา สวาหะ”

ท่านที่เกิดปี วอก ระกา  สวดว่า
“โอม ปัทมะ โกรธะ อรยะ ชัมภาลา หฤทัย หู ผะฏะ”

ท่านที่เกิดปี กุน ชวด สวดว่า
“โอม ชัมภะละ ชะเลนทะรา เย สวาหา โอม อินทะระ ฌิมขัม ภะระมิ สวาหา”

คาถาบูชาเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี๊ย ในวันตรุษจีน

ตั้งนะโม 3 จบ 

แล้วกล่าวว่า "โอม ชัมภาลา จาเลนไน เยโซฮา" 

(สวด 3 จบ 9 จบ หรือ 12 จบ หรือ 13 จบก็ได้)

*** ข้อสำคัญ ผู้ที่เกิดในปีชงไม่ควรเป็นผู้นำไหว้ หรือไม่ควรไหว้เป็นคนแรก