วิธีวัดขนาดข้อมือ
วัดขนาดข้อมือด้วยการใช้สายวัดแล้วเอาความยาวที่สายวัดบรรจบกัน หากไม่มีสายวัดให้ใช้กระดาษมาวัดแล้วจำจุดที่กระดาษบรรจบกันไว้ จากนั้นนำมาวัดกับไม้บรรทัด ไม่เผื่อขนาด ใช้ขนาดที่วัดพอดีกับข้อมือได้เลย


รองรับการจ่ายเงินแบบไหนบ้าง
สามารถจ่ายค่าสินค้าได้ด้วย การโอนเงิน จ่ายผ่านบัตรเครดิต Visa, Mastercard, AMEX, Discover นอกจากนั้นยังรองรับการผ่าน PayPal ด้วย